Usługi outsourcingu informatycznego to prosta i skuteczna forma organizacji zewnętrznego działu IT, prowadząca do uproszczenia organizacji i redukcji kosztów. Zyskaj czas dla Twoich klientów i skoncentruj się na kluczowych obszarach swojej działalności.

Tworzymy politykę informatyczną przedsiębiorstwa, zapewniamy jej realizację zgodnie z uznaną metodologią oraz własnym zbiorem dobrych praktyk i know-how, opartym o lata doświadczeń w informatyzacji przedsiębiorstw. Naszym celem jest zapewnienie kompletnej obsługi informatycznej, realizowanej przez grupę dedykowanych specjalistów dysponujących kompetencjami we wszystkich zakresach eksploatowanego rozwiązania informatycznego. Wybierz outsourcing w S4Y  .

Kiedy jest najlepszy czas na skorzystanie z usług OUTSOURCINGU IT?
GDY TWOJA FIRMA WCHODZI NA NOWY ETAP ROZWOJU I W ZWIĄZKU Z TYM POWSTAJE POTRZEBA WDROŻENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ IT, A W TWOIM ZESPOLE BRAKUJE WYSPECJALIZOWANYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH POZYSKANIE WIĄŻE SIĘ Z DUŻYM WYSIŁKIEM I DUŻYMI KOSZTAMI.

 

 

Przykładowy przebieg wdrożeniowy outsourcingu informatycznego z podziałem na etapy:

  • rozpoznanie infrastruktury informatycznej Klienta wraz z rozpoznaniem jego potrzeb i oczekiwań
  • określenie odpowiedzialności i podpisanie umowy obsługi Informatycznej
  • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez zleceniodawcę w oparciu o audyt informatyczny
  • uporządkowanie systemu informatycznego oraz wypracowanie procedur i standardów współpracy obu stron.
  • analiza przebiegu i warunków dotychczasowej współpracy z uwzględnieniem możliwych nowych potrzeb oraz wprowadzenie poprawek
  • bieżąca i stała opieka informatyczna nad systemem Zleceniodawcy zgodnie z podpisaną umową.

Główne elementy umowy outsourcingowej:

  • długookresowa umowa stała z opcją corocznej oceny współpracy przez strony
  • określenie sposobu wynagrodzenia:  ryczałt lub płatność w ratach miesięcznych oraz określenie dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną ponad uzgodniony limit
  • określenie sposobu i reguł komunikacji dla zgłoszeń. Wskazanie osoby/osób kontaktowych z wykazaniem, kto, kiedy i w jakim czasie może zamawiać usługę oraz jakie informacje powinien dla nas zbierać i przekazywać

 

Share This